Valdes sastāvs 2020/2021


Valdes priekšsēdētājs:

Māris Ančs (SIA Žurnāls Santa) – ievēlēts 2020.gada 30.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 3 gadi;

 

Valdes priekšsēdētāja vietnieki:

Guntars Kļavinskis (AS Latvijas Mediji) ievēlēts 2020.gada 30.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 2 gadi.

Guntars Līcis (SIA Firma Zemgale) – ievēlēts 2019.gada 7.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 2 gadi.

 

Valdes locekļi: (ievēlēti 2020.gada 30.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 1 gads):

Aija Šmidre (SIA Izdevniecība Rīgas Viļņi);

Aivars Rudzinskis (SIA Žurnālu izdevniecība Lilita);

Andis Rozītis (SIA Kurzemes Vārds);

Edgars Kots (SIA Dienas Mediji);

Nauris Kāpostiņš (SIA Mediju Nams).