Valdes sastāvs 2014/2015


Valdes priekšsēdētājs:

Guntars Kļavinskis (AS Lauku Avīze) ievēlēts 2014.gada 19.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 3 gadi.

Valdes priekšsēdētāja vietnieki:

Ivars Zariņš (SIA Žurnāls Santa) – nacionālo izdevēju pārstāvis (ievēlēts 2014.gada 19.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 2 gadi);

Guntars Līcis (SIA Firma Zemgale) – reģionālo izdevēju pārstāvis (ievēlēts 2013.gada 7.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 2 gadi).

Valdes locekļi: (ievēlēti 2014.gada 19.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 1 gads):

Lilita Seimuškāne (SIA Mediju Nams);

Inga Gorbunova (AS Diena);

Aija Simsone (SIA Izdevniecība Rīgas Viļņi);

Aivars Rudzinskis (SIA Aģentūra Lilita);

Andis Rozītis (SIA Kurzemes Vārds);

Agris Strautnieks (SIA LETA).

Valdes sastāvs pēc pārvēlēšanām biedru kopsapulcē 2014. gada 19. jūnijā