Valdes sastāvs 2010/2011


VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS 

Ivars Zariņš  

Pamatdarbs: SIA "Žurnāls SANTA"  valdes priekšsēdētājs 

  

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKI 

Lilita Seimuškāne  

Pamatdarbs:  SIA „Mediju Nams” valdes locekle


Guntars Līcis
reģionālo izdevēju pārstāvis

Pamatdarbs: SIA „Firma Zemgale”  valdes priekšsēdētājs

VALDES LOCEKĻI 

Andis Rozītis

Pamatdarbs: SIA „Kurzemes Vārds”  direktors


Aivars Rudzinskis 

Pamatdarbs:  SIA "Izdevniecība Lilita" līdzīpašnieks un SIA "I&L Publishing" līdzīpašnieks Mārtiņš Barkāns

Pamatdarbs: SIA "LETA" valdes priekšsēdētājs 
 

Mihails Soifers
  

Pamatdarbs: SIA Izdevniecības nams „Petits” mārketinga direktors 


Viesturs Serdāns
  

Pamatdarbs: A/S „Lauku Avīze” valdes loceklis

 

Zigmārs Meija 

  
Valdes sastāvs pēc pārvēlēšanām biedru kopsapulcē 2010. gada 1. jūlijā Tukuma rajonā