Valdes sastāvs 2016/2017


Valdes priekšsēdētājs:

Guntars Kļavinskis (AS Lauku Avīze) ievēlēts 2014.gada 19.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 3 gadi.

Valdes priekšsēdētāja vietnieki:

Ivars Zariņš (SIA Žurnāls Santa) – ievēlēts 2016.gada 3.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 2 gadi;

Guntars Līcis (SIA Firma Zemgale) – ievēlēts 2015.gada 5.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 2 gadi.

Valdes locekļi: (ievēlēti 2016.gada 3.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 1 gads):

Edgars Kots (SIA Dienas Mediji);

Aija Simsone (SIA Izdevniecība Rīgas Viļņi);

Aivars Rudzinskis (SIA Aģentūra Lilita);

Andis Rozītis (SIA Kurzemes Vārds);

Juris Kabakovs (SIA BIG Media);

Aija Bula (SIA Mediju Nams).