Valdes sastāvs 2013/2014


Valdes priekšsēdētājs:

Ivars Zariņš (SIA Žurnāls Santa)

ievēlēts 2011.gada 20.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 3 gadi

Valdes priekšsēdētāja vietnieki:

Guntars Līcis (SIA Firma Zemgale)

reģionālo izdevēju pārstāvis valdē

ievēlēts 2013.gada 7.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 2 gadi

Lilita Seimuškāne (SIA Mediju Nams)

nacionālo izdevēju pārstāve

ievēlēta 2012.gada 29.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 2 gadi

Valdes locekļi:

ievēlēti 2013.gada 7.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 1 gads

Aivars Rudzinskis (SIA Aģentūra Lilita);

Andis Rozītis (SIA Kurzemes Vārds);

Mārtiņš Barkāns (SIA LETA);

Guntars Kļavinskis (AS Lauku Avīze);

Aija Simsone (SIA Izdevniecība Rīgas Viļņi);

Inga Gorbunova (AS Diena);

Sergejs Baranovskis (SIA Izdevniecības nams Petits).

  

Valdes sastāvs pēc pārvēlēšanām biedru kopsapulcē 2013. gada 7. jūnijā