Valdes sastāvs 2015/2016


Valdes priekšsēdētājs:

Guntars Kļavinskis (AS Lauku Avīze) ievēlēts 2014.gada 19.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 3 gadi.

Valdes priekšsēdētāja vietnieki:

Ivars Zariņš (SIA Žurnāls Santa) – nacionālo izdevēju pārstāvis (ievēlēts 2014.gada 19.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 2 gadi);

Guntars Līcis (SIA Firma Zemgale) – reģionālo izdevēju pārstāvis (ievēlēts 2015.gada 5.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 2 gadi).

Valdes locekļi: (ievēlēti 2015.gada 5.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 1 gads):

Lilita Seimuškāne (SIA Mediju Nams);

Edgars Kots (AS Diena);

Aija Simsone (SIA Izdevniecība Rīgas Viļņi);

Aivars Rudzinskis (SIA Aģentūra Lilita);

Andis Rozītis (SIA Kurzemes Vārds);

Juris Kabakovs (SIA Izdevniecība IKK).