Lapas pēdējās izmaiņas veiktas:
2020-05-06

Pavisam skatīto lapu skaits:
901845

Statistika pa datumiem:
Datumsskaits
2020-06-04 407
2020-06-03 832
2020-06-02 511
2020-06-01 509

Statistika pa mēnešiem:
Mēnesis      skaits
2020-06 2259
2020-05 21545
2020-04 43211
2020-03 18088
2020-02 14008
2020-01 25291
2019-12 25373
2019-11 27835
2019-10 30569
2019-09 28125
2019-08 21671
2019-07 21741
2019-06 23877
2019-05 29787
2019-04 242587
2019-03 14728
2019-02 17981
2019-01 25289
2018-12 23857
2018-11 26853
2018-10 25423
2018-09 18498
2018-08 22120
2018-07 20381
2018-06 21506
2018-05 19562
2018-04 25271
2018-03 32254
2018-02 23949
2018-01 8206

15 skatītākās lapas:
DISKUSIJU FORUMS 388253
SĀKUMLAPA 124220
Izdevēju / izdevumu datubāze 120842
BIEDRI 64904
LAPAS STATISTIKA 45379
FOTOGALERIJA 9339
LATVIJAS ZIŅAS 5840
Dati Ab 5191
KONTAKTI 4349
ASOCIĀCIJA 4192
ZIŅU ARHĪVS 3620
NODERĪGAS WEB ADRESES 3395
PASĀKUMI 3191
TERMINOLOĢIJAS VĀRDNĪCA 2938
ASOCIĀCIJAS BIEDRIEM 2643