Lapas pēdējās izmaiņas veiktas:
2020-07-05

Pavisam skatīto lapu skaits:
949460

Statistika pa datumiem:
Datumsskaits
2020-08-05 492
2020-08-04 786
2020-08-03 745
2020-08-02 718
2020-08-01 657

Statistika pa mēnešiem:
Mēnesis      skaits
2020-08 3398
2020-07 28390
2020-06 18086
2020-05 21545
2020-04 43211
2020-03 18088
2020-02 14008
2020-01 25291
2019-12 25373
2019-11 27835
2019-10 30569
2019-09 28125
2019-08 21671
2019-07 21741
2019-06 23877
2019-05 29787
2019-04 242587
2019-03 14728
2019-02 17981
2019-01 25289
2018-12 23857
2018-11 26853
2018-10 25423
2018-09 18498
2018-08 22120
2018-07 20381
2018-06 21506
2018-05 19562
2018-04 25271
2018-03 32254
2018-02 23949
2018-01 8206

15 skatītākās lapas:
DISKUSIJU FORUMS 400157
SĀKUMLAPA 133643
Izdevēju / izdevumu datubāze 128504
BIEDRI 69714
LAPAS STATISTIKA 47497
FOTOGALERIJA 10034
LATVIJAS ZIŅAS 6496
Dati Ab 5433
KONTAKTI 4746
ASOCIĀCIJA 4604
ZIŅU ARHĪVS 3895
NODERĪGAS WEB ADRESES 3748
PASĀKUMI 3510
TERMINOLOĢIJAS VĀRDNĪCA 3258
ASOCIĀCIJAS BIEDRIEM 2906