Izdrukāts no: http://www.lpia.lv/?id=99992


Lapas pēdējās izmaiņas veiktas:
2020-03-18

Pavisam skatīto lapu skaits:
836228

Statistika pa datumiem:
Datumsskaits
2020-04-03 129
2020-04-02 682
2020-04-01 587

Statistika pa mēnešiem:
Mēnesis      skaits
2020-04 1398
2020-03 18088
2020-02 14008
2020-01 25291
2019-12 25373
2019-11 27835
2019-10 30569
2019-09 28125
2019-08 21671
2019-07 21741
2019-06 23877
2019-05 29787
2019-04 242587
2019-03 14728
2019-02 17981
2019-01 25289
2018-12 23857
2018-11 26853
2018-10 25423
2018-09 18498
2018-08 22120
2018-07 20381
2018-06 21506
2018-05 19562
2018-04 25271
2018-03 32254
2018-02 23949
2018-01 8206

15 skatītākās lapas:
DISKUSIJU FORUMS 366407
Izdevēju / izdevumu datubāze 114169
SĀKUMLAPA 113236
BIEDRI 61502
LAPAS STATISTIKA 42589
FOTOGALERIJA 8224
Dati Ab 4902
LATVIJAS ZIŅAS 4844
KONTAKTI 3489
ASOCIĀCIJA 3289
ZIŅU ARHĪVS 2818
NODERĪGAS WEB ADRESES 2414
PASĀKUMI 2320
TERMINOLOĢIJAS VĀRDNĪCA 2102
ASOCIĀCIJAS BIEDRIEM 1874


03.04.2020