Valdes sastāvs 2017/2018


Valdes priekšsēdētājs:

Guntars Kļavinskis (AS Lauku Avīze) ievēlēts 2017.gada 9.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 3 gadi.

 

Valdes priekšsēdētāja vietnieki:

Ivars Zariņš (SIA Žurnāls Santa) – ievēlēts 2016.gada 3.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 2 gadi;

Guntars Līcis (SIA Firma Zemgale) – ievēlēts 2017.gada 9.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 2 gadi.

 

Valdes locekļi: (ievēlēti 2017.gada 9.jūnijā, ar pilnvaru termiņu 1 gads):

Aija Simsone (SIA Izdevniecība Rīgas Viļņi);

Aivars Rudzinskis (SIA Aģentūra Lilita);

Andis Rozītis (SIA Kurzemes Vārds);

Edgars Kots (SIA Dienas Mediji);

Nauris Kāpostiņš (SIA Mediju Nams).