Apbalvoti akcijas “Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē” laureāti


2023. gada 22. martā Trešdien, 22. martā Valsts valodas centrā ar svinīgu laureātu un veicināšanas balvu ieguvēju apbalvošanu noslēdzās Valsts valodas centra rīkotā akcija “Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē”. Akcija kā daļa no “Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam” veicina plašsaziņas līdzekļu veidotāju un lasītāju aktīvu iesaistīšanos valodas kultūrvides kopšanā. Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere: “Skaidra, kvalitatīva un vienlaikus bagāta latviešu valoda ir ne tikai mediju/preses, bet arī juristu intruments, kuru vēlamies kopīgi izkopt un stiprināt. Akcijas “Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē” laureāti un dalībnieki ir tie, kas tur šo augsto latiņu un saturu pasniedz augsti profesionālā veidā, tādējādi stiprinot mūsu - latviešu valodu.” Akcijas dalībniekus ar uzrunām sveica Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere, Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš, Latvijas Preses izdevēju asociācijas izpilddirektors un valdes priekšsēdētāja vietnieks Guntars Līcis. Centra direktors Māris Baltiņš pasniedza balvas tiem periodiskās preses izdevumiem, kuros lietota kvalitatīva latviešu valoda, kā arī pasniedza veicināšanas balvas akcijas dalībniekiem, kas sevišķu veikumu dēļ bija izpelnījušies akcijas komisijas locekļu atzinību. Šogad akcijā piedalījās astoņi preses izdevumi un viens ziņu portāls. Tika noteikti laureāti divās kategorijās: reģionālo laikrakstu kategorijā uzvarēja laikraksts “Kurzemnieks”, savukārt specializēto izdevumu kategorijā uzvarēja žurnāls “Būvinženieris”. Katrs no laureātiem saņem tiesības izmantot zīmolu “Laba valoda”. Savukārt veicināšanas balvas ieguva žurnāli “Mājas Viesis” un “Zvaigžņotā Debess”, nacionālais laikraksts “Latvijas Avīze” un latgaliešu kultūras portāls www.lakuga.lv. Akcijas noslēguma pasākuma pievienotā vērtība bija iespēja noklausīties Valsts valodas centra Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta ekspertu, dalībnieku vērtētāju un Rīgas Stradiņa universitātes docentes, Latvijas Universitātes pētnieces Dr. philol. Dites Liepas prezentācijas par laikrakstu vērtēšanas gaitā gūtajām atziņām. Pateicamies Tieslietu ministrijai, Latvijas Preses izdevēju asociācijai un Kultūras ministrijai par sadarbību, kas nodrošināja raitu un sekmīgu akcijas norisi! Sveicam uzvarētājus ar godam pelnīto atzinību un panākumiem! Laureāti: reģionālais laikraksts “Kurzemnieks”; specializētais nozares izdevums “Būvinženieris”. Veicināšanas balvu ieguvēji: nacionālais laikraksts “Latvijas Avīze”; latgaliešu kultūras ziņu portāls “Lakuga” (www.lakuga.lv); žurnāls “Mājas Viesis”; žurnāls “Zvaigžņotā Debess”. Valsts valodas centrs pateicas visiem, kas ciena un godā valsts valodu!