Izdevniecības

Izdevumi


Neatkarīgā Rīta Avīze
Nacionālais laikraksts latviešu valodā.
Nozare: Nacionālās ziņas
Periodiskums: dienas (5x)
Tirāža: 24 000
Abonēšana: Dati >>>
Redakcijas adrese: Cēsu ielā 31/2, Rīga, LV–1012
Tel: 67886700
Fakss: 67886788
office@medijunams.lv www.nra.lv
Redaktors: Anita Daukšte
Izdevējs / izdevniecības nosaukums: Mediju Nams, SIA
  Pēdējās izmaiņas - 2012-10-16

Jūsu jautājumi par datubāzi!