Izdrukāts no: http://www.lpia.lv/?id=3431
Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē

Akcijas “Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē” mērķis ir noteikt, izvērtēt un apbalvot periodiskās preses izdevumus un interneta ziņu portālus, kuros lietota kvalitatīva latviešu valoda, kā arī sniegt pamatotus ieteikumus tās kvalitātes paaugstināšanai. Akcijā tiek noteikti ne vairāk kā trīs uzvarētāji un ne vairāk kā divi veicināšanas balvas saņēmēji katrā no šādām kategorijām: nacionālie laikraksti; reģionālie laikraksti; žurnāli, kas iznāk reizi nedēļā; žurnāli, kas iznāk retāk nekā reizi nedēļā; specializētie izdevumi; citi preses izdevumi; interneta ziņu portāli. Akcijai dalībnieki var pieteikties paši, bet tos var ieteikt arī personas no visas Latvijas. Dalība akcijā ir brīvprātīga. Ja izdevējs piekrīt dalībai akcijā, tas abonē vai piegādā centram vismaz četrus secīgus sava izdevuma numurus. Izdevumi, kas iznāk retāk nekā reizi mēnesī, abonē vai piegādā centram vismaz divus secīgus sava izdevuma numurus. Ja interneta ziņu portāla īpašnieks piekrīt dalībai akcijā, tas izvērtēšanas laikā nodrošina centram piekļuvi interneta ziņu portāla saturam, kas portālā publiskots attiecīgajā gadā, tai skaitā maksas saturam. Ja portālā ir specializētas sadaļas ar atsevišķu tīmekļa vietni, portāla īpašnieks var izvēlēties dalībai akcijā virzīt tikai portāla galveno sadaļu un par to informē centru. Ikviens interesents tiek aicināts ieteikt akcijas potenciālos kandidātus. Periodiskās preses izdevuma vai interneta ziņu portāla nosaukums un kontaktinformācija jāiesniedz centram, nosūtot to uz e-pastu pasts@vvc.gov.lv, izmantojot uzslavas iesūtīšanas funkciju lietotnē “Valodas draugs” vai pa pastu uz adresi Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010. Akcijas nolikums pieejams: https://vvc.gov.lv/advantagecms/export/docs/konkursi/LVKPP%20nolikums%202021.pdf


26.05.2024