Izdrukāts no: http://www.lpia.lv/?id=3392
Rokasgrāmata žurnālistiem par mediju likumiem Latvijā

Rokasgrāmata žurnālistiem par mediju likumiem Latvijā- tiesībām un atbildību. Versija angļu, latviešu un krievu valodās:

http://www.sseriga.edu/en/centres/media-centre/latvian-legal-guide-for-journalists/25.02.2021