Izdrukāts no: http://www.lpia.lv/?id=24
Rokasgrāmatu žurnālistiem par mediju likumiem Latvijā

Rokasgrāmatu žurnālistiem par mediju likumiem Latvijā- tiesībām un atbildību. Versija angļu, latviešu un krievu valodās:

http://www.sseriga.edu/en/centres/media-centre/latvian-legal-guide-for-journalists/19.03.2018