Medijpratībai veltīts konferenču cikls


01.04.2017.

Kultūras ministrija ar Britu padomes finansiālu atbalstu un sadarbībā ar reģionu augstskolām aprīlī rīko medijpratībai veltītu konferenču ciklu. Konferences notiks 7.aprīlī Liepājā, 10.aprīlī Rēzeknē, 11.aprīlī - Valmierā, 24.aprīlī - noslēgums Rīgā.

Mērķis ir izglītot žurnālistus, skolotājus, bibliotekārus, vietējo pašvaldību pārstāvjus un citus interesentus (sevišķi tos, kas strādā kā informācijas starpnieki) par medijpratības tēmu. Uz katru no konferencēm ieradīsies medijpratības eksperts no Lielbritānijas, kā arī tiek sapulcēti Latvijas pārstāvji, kas darbojas šajā jomā. Lai gan konferences vieno medijpratības tēma, tomēr katrā no tām tiks pievērsta uzmanība kādam no medijpratības aspektiem. Liepājas Universitātē aplūkosim pedagogu, žurnālistu un vecāku lomu medijpratības stiprināšanā, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijā diskutēsim par medijpratību Latvijas pierobežā un Vidzemes Augstskolas konferences uzsvars ir uz digitālo pasauli, tostarp, komunikāciju sociālajos medijos.

Konferenču programmas:

Liepāja 7.aprīlis

Rēzekne 10.aprīlis

Valmiera 11.aprīlis

 Informācija par Rīgas pasākumu 24.aprīlī sekos.