Izdevniecības

Izdevumi


Zemgales Ziņas
Reģionālais laikraksts latviešu valodā.
Periodiskums: nedēļas (1x)
Tirāža:
Abonēšana: Dati >>>
Redakcijas adrese: Lielā iela 13, Jelgava, LV-3001
Tel: 63027534
zz@zz.lv www.zz.lv
Redaktors: Agnese Leiburga
Izdevējs / izdevniecības nosaukums: Reģionu Mediji SIA
Informācija:
Zemgales Ziņas raksta par aktualitātēm Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novados, kā arī Tērvetes un Dobeles novados. Plaši aptver tādas tēmas kā politika, ekonomika, kultūra sports, veselība, sociāli jautājumi un izglītība, attiecības, kā arī dažādi vaļasprieki. Publicējam horoskopus, piedāvājam konkursus. Iznāk 1 reizi nedēļā - ceturtdienās.
  Pēdējās izmaiņas - 2018-07-09

Jūsu jautājumi par datubāzi!