Izdevniecības

Izdevumi


Ogres Vēstis Visiem
Reģionālais laikraksts latviešu valodā.
Periodiskums: nedēļas (2x)
Tirāža: 3 100
Abonēšana: Dati >>>
Redakcijas adrese: Brīvības iela 48, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tel: 65025095
Fakss: 65025096
ogresvestisvisiem@ovv.lv www.ogresvestisvisiem.lv
Redaktors: Dzintra Mozule
Izdevējs / izdevniecības nosaukums: OVV SIA
Informācija:
Ogres apkaimes novadu laikrakstā «Ogres Vēstis Visiem», kas iznāk divas reizes nedēļā (otrdienās un piektdienās) – aktualitātes, ziņas par notikumiem un procesiem, to analīze un komentāri, juristu u.c. speciālistu konsultācijas un padomi, plašs sludinājumu klāsts, tematiskās kopas un lappuses par veselību, mājas un dārza darbiem, izglītību, kultūru, sportu, kriminālās informācijas izklāsts un noderīgi ieteikumi, stāsti par interesantiem cilvēkiem un viņu darbiem, krustvārdu mīklas, vēstuļu konkursi un lasītāju viedokļi.
  Pēdējās izmaiņas - 2012-09-18

Jūsu jautājumi par datubāzi!